Kraje, które nie mają sił zbrojnych

Wojny, rewolucje, zamachy stanu i protesty były niezliczoną ilość razy bohaterami historii ludzkości. Dlatego też siły zbrojne odegrały bardzo ważną rolę w świecie, jaki znamy dzisiaj.

Przy dużej liczbie konfliktów, które istnieją na świecie, wielu uwierzyłoby, że każdy kraj ma armię gotową do obrony w przypadku, gdy idzie na wojnę lub jest najeżdżany. Istnieją jednak kraje, które żyją spokojnie z dala od tych wszystkich konfliktów i nie mają korpusu wojskowego.

1. Andora

W przypadku ataku ze strony innego państwa, Hiszpania i Francja byłyby odpowiedzialne za ochronę Andory. W przeszłości Andora miała maleńką armię, która w 1914 roku wypowiedziała wojnę Cesarstwu Niemieckiemu. Ta mała armia górali została oficjalnie przekształcona w policję w 1931 roku.

2. Kostaryka

Kostaryka jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów bez armii. Konstytucja kraju z 1949 r. na stałe zakazała istnienia sił zbrojnych. Dziś Kostaryka jest siedzibą Uniwersytetu Pokoju, ONZ i Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka.

3. Watykan

Ten niewielki kraj posiada korpus żandarmerii, który pełni w zasadzie ceremonialną rolę. Żandarmów tych nie należy mylić z Gwardią Szwajcarską, która ma zupełnie inne zadanie: obronę Stolicy Apostolskiej. W rzeczywistości Włochy są odpowiedzialne za obronę Państwa Watykańskiego, chociaż nie ma oficjalnego porozumienia.

4. Haiti

W 1995 roku Haiti zredukowało swoją armię do 1500 żołnierzy. Jednak naciski ze strony takich krajów jak Stany Zjednoczone i Kanada spowodowały, że kraj ten utrzymał policję narodową jako jedyną siłę zbrojną w kraju. Dziś istnieją tam siły pokojowe pod dowództwem ONZ, choć Haitańczycy odrzucają je za naruszanie suwerenności kraju.

5. Liechtenstein

Ten mały europejski kraj zlikwidował swoją armię w 1868 roku, ponieważ była ona zbyt kosztowna. Siły zbrojne istniały w Liechtensteinie tylko w czasie wojny. Dziś Szwajcaria jest odpowiedzialna za jego ochronę, jeśli zostanie zaatakowana przez inne państwo.

6. Barbados

Barbados od wielu lat jest krajem w pełni pacyfistycznym. Utrzymuje jedynie siły policyjne, które zajmują się wewnętrznymi sprawami kraju. Regionalny System Bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za ochronę Barbadosu.

7. Wyspy Marshalla

Na środku Pacyfiku leżą Wyspy Marshalla, idylliczny archipelag 29 atoli i pięciu wysepek. Kraj ten był kolonią hiszpańską do czasu sprzedaży Niemcom w 1885 roku. Wyspy Marshalla stały się później częścią Stanów Zjednoczonych i chociaż uzyskały niepodległość w 1990 roku, ich obroną zajmuje się Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych.

8. Islandia

Ten skandynawski kraj utrzymuje ekspedycyjne siły pokojowe, policję, straż przybrzeżną, a nawet specjalną jednostkę policyjną do szczególnych przypadków, ale nie ma armii. Chociaż jest członkiem NATO, Islandia zrzekła się swoich sił zbrojnych w 1859 roku. W praktyce Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za obronę Islandii. Do tego stopnia, że armia amerykańska utrzymywała w tym kraju bazę wojskową od 1951 do 2006 roku.

9. Panama

Panama zrzekła się armii w 1990 r., a w 1994 r. potwierdziła swoją decyzję jednogłośnym głosowaniem w parlamencie. Panama podpisała traktat z Kolumbią w celu zapewnienia sobie pełnej ochrony w przypadku wojny z innym krajem.

10. Monako

Książęta Monako zlikwidowali swoje siły zbrojne w XVII wieku. Jednak kraj ten utrzymuje malowniczą straż honorową, która zachwyca turystów. Compagnie des Carabiniers des Prince zabawia gapiów zmianą warty przed monakijskim pałacem, który nie ma czego zazdrościć tym z Buckingham.