Przykłady państw z obowiązkową służba wojskową

W sumie 26 krajów ma obowiązkową służbę wojskową. Istnieją państwa, które wymagają określonej ilości czasu służby wojskowej od każdego obywatela, z wyjątkiem szczególnych przypadków, takich jak zaburzenia fizyczne lub psychiczne lub przekonania religijne. Większość krajów stosujących system poboru do wojska wciela do wojska wyłącznie mężczyzn, choć niektóre z nich wcielają obecnie do wojska również kobiety. Na przykład Norwegia, Szwecja, Korea Północna, Izrael i Erytrea rekrutują zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Jednak tylko Norwegia i Szwecja mają neutralny pod względem płci system rekrutacji, w którym mężczyźni i kobiety są zatrudniani i pełnią służbę na formalnie równych warunkach. Niektóre narody posiadające system poboru nie egzekwują go.

Armenia

W Armenii obowiązuje dwuletnia obowiązkowa służba wojskowa dla mężczyzn w wieku 18-27 lat.

Austria

W Austrii obowiązuje pobór wojskowy dla wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn w wieku do 35 lat. Od 2006 r. okres służby wynosi sześć miesięcy. Osoby odmawiające służby wojskowej ze względów sumienia mogą wstąpić do służby cywilnej (tzw. Zivildienst) na okres dziewięciu miesięcy. 10-miesięczny udział w Austriackiej Służbie Pamięci Holocaustu, Austriackiej Służbie Społecznej lub Austriackiej Służbie Pokoju jest uważany za równoważny ze służbą cywilną.

Markowy sprzęt militarny i survivalowy

Azerbejdżan

W Azerbejdżanie obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla wszystkich sprawnych mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat. Służba wojskowa trwa 18 miesięcy w przypadku osób bez wyższego wykształcenia i 12 miesięcy w przypadku osób z wyższym wykształceniem.

Białoruś

Na Białorusi obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Służba wojskowa trwa 18 miesięcy w przypadku osób bez wyższego wykształcenia i 12 miesięcy w przypadku osób z wyższym wykształceniem.

Przykłady państw a obowiązkową służba wojskową:

Bermudy

Bermudy, choć są terytorium zamorskim Zjednoczonego Królestwa, nadal utrzymują obowiązkową służbę wojskową dla swoich lokalnych sił zbrojnych. Mężczyźni w wieku od 18 do 32 lat są wybierani w drodze losowania do służby w Regimencie Bermudzkim na okres 38 miesięcy. Zobowiązanie to jest jednak tylko w niepełnym wymiarze godzin. Każdy, kto zgłosi sprzeciw, ma prawo do rozpatrzenia swojej sprawy przez sąd ds. zwolnień.

Brazylia

Mężczyźni w Brazylii muszą odbyć 12-miesięczną służbę wojskową po ukończeniu 18 roku życia. Choć prawo nakłada obowiązek służby na wszystkich mężczyzn, liczne wyjątki sprawiają, że służba wojskowa jest de facto ograniczona przede wszystkim do ochotników, przy czym średnio 5-10% osób zgłaszających się do służby jest wcielanych do wojska. Najczęściej usługi są wykonywane w bazach wojskowych, jak najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby.

Cypr

Cypr ma obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich greckich Cypryjczyków w wieku od 17 do 50 lat. Ponadto, od 2008 roku wszyscy mężczyźni należący do grup religijnych Ormian, Latynosów i Maronitów, również odbywają służbę wojskową.

Korea Północna

Pobór do wojska odbywa się w Korei Północnej pomimo niejednoznaczności co do jego statusu prawnego. Mężczyźni są powszechnie wcielani do wojska, natomiast kobiety podlegają poborowi selektywnemu. Odbywa się on w wieku 17 lat, a służba kończy się w wieku 30 lat. Dzieci elit politycznych są zwolnione z poboru, podobnie jak osoby z kast uznawanych za złe (status społeczny przypisany w Korei Północnej).