Sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” – biogram

4 marca 2016 r. do kin wchodzi film „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”, opowiadający o jednym z żołnierzy wyklętych – Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. „Rój”. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze fakty z jego życia.

Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 25 stycznia 1925 r. we wsi Zagroby na Podlasiu. W 1939 r. ukończył szkołę powszechną. Wybuch II wojny światowej nie przerwał jego edukacji, którą kontynuował za sprawą tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim. Równocześnie, celem poprawy sytuacji rodziny, pracował w niemieckiej firmie transportowej.

Wiosną 1945 r., po ukończeniu 20. roku życia, został zmobilizowany do 1 zapasowego pułku piechoty wchodzącego w skład 1 Armii Polskiej w ZSRR. Z pułku zdezerterował w listopadzie, gdy dowiedział się, że jego brat został zamordowany przez sowietów w napadzie rabunkowym. Po ucieczce wstąpił do oddziału partyzantki antykomunistycznej ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy” i przyjął pseudonim „Rój”. W 1948 r. awansował na starszego sierżanta i otrzymał zadanie stworzenia patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej NZW.

Będąc dowódcą patrolu PAS, przeprowadził liczne akcje przeciwko UB, MO i KBW na Mazowszu. Szybko rozpoczęło się rozpracowywanie „Roja” przez UB, które uwięziło rodziców ukochanej kobiety Dziemieszkiewicza i szantażem zmusiło ją do informowania na temat miejsca przebywania partyzanta. Przyczyniło się to do śmierci „Roja” podczas obławy KBW w rejonie wsi Szyszki, w nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 r.

Za swoje zasługi Mirosław Dziemieszkiewicz został odznaczony Krzyżem Walecznych, a w 2007 r. pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Został również upamiętniony w filmie „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Produkcja filmu, z powodu przeszkód ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, trwała ponad 6 lat (od 2009 r.). Premiera zaplanowana została na 4 marca 2016 r.

Zapoznaj się również z bogatą historią Śląska na https://halokatowice.pl.