Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i podczas polowania

Bezpieczeństwo na strzelnicy

Postępuj zgodnie z 12 złotymi zasadami.
Poznaj i przestrzegaj wszystkich zasad obowiązujących na strzelnicy.
Słuchaj i rób to, co każe Ci robić przewodnik.
Odbezpieczaj i ładuj broń na stanowisku strzeleckim, nigdy za linią bezpieczeństwa.
Zawsze trzymaj lufę skierowaną w dół strzelnicy.
Zawsze trzymaj broń w bezpiecznym miejscu, dopóki nie zamierzasz oddać strzału.
Podczas strzelania zawsze noś ochronę oczu i uszu.
Nigdy nie strzelaj do wody lub twardych powierzchni.

Przykłady państw z obowiązkową służba wojskową

Zasady bezpieczeństwa podczas polowania

Postępuj zgodnie z 12 złotymi zasadami.
Podczas polowania w grupie, zawsze wybierz jedną osobę, która będzie pełnić funkcję oficera bezpieczeństwa na dany dzień lub wycieczkę.
Ustal i podziel się z każdym strefą ognia i wiedz, gdzie każdy jest przez cały czas.
Zawsze trzymaj broń w bezpiecznym położeniu, dopóki nie zamierzasz strzelać.
Nigdy nie wspinaj się po niczym z naładowaną bronią w ręku lub na sobie.
Nigdy nie używaj lunety na broni jako lornetki.
W razie upadku lub potknięcia się, kontroluj swój pysk. Następnie sprawdź, czy broń nie jest uszkodzona i/lub czy nie ma przeszkód w lufie.
W razie wątpliwości nie strzelaj.